Okolí

Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 in ?eský Krumlov

Logo od Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67

Otevírací doba

Pondělí
09:00 - 18:00
Úterý
09:00 - 18:00
Středa
09:00 - 18:00
Čtvrtek
09:00 - 18:00
Pátek
09:00 - 14:00

Pokladní hodiny (příjem plateb): Po-Čt: 12:00-16:00
M-Th 9am-6pm, F 9am-2pm, Sa-Su Closed (Pokladní hodiny (příjem plateb):

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Li..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 Volnočasová zařízení

Linecká 67
(Linecká 67, 381 01 Český Krumlov-Plešivec)
38101 ?eský Krumlov

Popis

D?m d?tí a mládeže ?eský Krumlov a pobo?ka v Kaplici nabízí aktivity pro aktivní trávení volného ?asu jak pro všechny d?ti, mládež a studenty, tak i pro dosp?lé. Realizujeme kroužky, kurzy, výukové programy, letní tábory, soust?ed?ní, víkendové akce, sout?že MŠMT, dopravní h?išt? a letní táborovou základnu Záto?.

Zajiš?uje celoro?ní ?innost v programech pro základní školy, nabízí akce v období školních prázdnin (výtvarné dílny, jarmarky, p?ehlídky, sout?že, vystoupení - nap?. Den d?tí, Den zem?, Hurá prázdniny) a letní tábory.

Otevírací doba - Ekonomické odd?lení:
pond?lí: 8:00- 16:00
úterý: 8:00-16:00
st?eda: 8:00- 16:00
?tvrtek: 8:00- 16:00
pátek: 8:00 – 14:00

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 23.05.2024 03:01:05

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x