Okolí

Rp. GALENICA, a.s. - Lékárna GALEN in Ústí nad Orlicí

Logo od Rp. GALENICA, a.s. - Lékárna GALEN

Otevírací doba

Pondělí
07:00 - 17:00
Úterý
07:00 - 17:00
Středa
07:00 - 17:00
Čtvrtek
07:00 - 17:00
Pátek
07:00 - 17:00

M-F 7am-5pm, Sa-Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Rp. GALENICA, a.s. - Lékárna GALEN" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Rp. GALENICA, a.s. - Lékárna GALEN Lékárny

Smetanova 1390
(Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí)
56201 Ústí nad Orlicí

Popis

Lékárna jako jediná v širokém okolí disponuje samoobslužnou plochou pro výb?r voln? prodejných lé?iv a dopl?k? stravy. S výb?rem pom?že odborný personál. Samoz?ejmostí je výdej lé?iv na recept i další lékové a výživové dopl?ky.

Zdravotnické pot?eby, jako osv?d?ený obchod na poliklinice Galen, byly p?emíst?ny do prostor lékárny v p?ízemí budovy. Sou?ástí sortimentu je i zdravotní ortopedická obuv.

Pro invalidy p?ijížd?jící k lékárn? autem je p?ipraven výdej lé?iv p?ímo do aut. Na vyhrazeném parkovišti bezprost?edn? p?ed lékárnou je k dispozici zvonek, kterým si ?idi? ze svého sedadla p?ivolá asistenci personálu lékárny.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 24.05.2024 08:52:13

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x