Okolí
Logo od JUDr. Pavel Zahradník, advokát

Otevírací doba

Pondělí
08:00 - 15:30
Úterý
08:00 - 15:30
Středa
08:00 - 15:30
Čtvrtek
08:00 - 15:30
Pátek
08:00 - 15:30

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "JUDr. Pavel Zahradník, advokát" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

JUDr. Pavel Zahradník, advokát Právníci

Sládkova 351/II
37701 Jind?ich?v Hradec

Popis

Naše advokátní kancelá? sídlí v Jind?ichov? Hradci a má mnohaletou tradici a zkušenosti v oblasti poskytování advokátních služeb. Zastupujeme klienty nejenom z Jind?ichohradecka, ale v p?ípad? požadavku klienta se zabýváme i ?ešením spor? na ostatním území ?R.

Zam??ujeme se na ob?anské, obchodní, pracovní, rodinné, trestní a p?estupkové právo. Zabýváme se sepisem smluv, a to nejenom obvyklých kupních a darovacích smluv k nemovitostem, ale i smluv v oblasti obchodního, rodinného a pracovního práva.

Vymáháme pohledávky v ob?anskoprávních a obchodn?právních v?cech. Spolupracujeme s exekutory, což umož?uje, aby náklady exeku?ního ?ízení nesla povinná strana.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 24.05.2024 09:07:29

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x