Okolí

Josef B E D Ř I CH spol. s r.o. in Dob?íš

Logo od Josef B E D Ř I CH spol. s r.o.

Otevírací doba

Pondělí
06:30 - 18:00
Úterý
06:30 - 18:00
Středa
06:30 - 18:00
Čtvrtek
06:30 - 18:00
Pátek
06:30 - 18:00
Sobota
06:30 - 12:00

M-F 6:30am-6pm, Sa 6:30am-12pm, Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Josef B E D Ř I CH spol. s r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Josef B E D Ř I CH spol. s r.o. Baker

Horymírova 941
(Horymírova 941, 263 01 Dobříš)
26301 Dob?íš

Popis

Spole?nost Josef Bed?ich, spol. s r.o. v Dob?íši byla zapsána v obchodním rejst?íku 28. 2. 1992 a provozuje ve vlastním areálu výrobn?-obchodní st?edisko, které nabízí svým zákazník?m kompletní sortiment potraviná?ského zboží v?etn? velmi kvalitních peka?ských a masných výrobk? z produkce vlastní pekárny a ?eznictví, které jsou sou?ástí objektu.

Naše výrobky jsou vyráb?ny podle tradi?ních domácích receptur a naše služby se snažíme poskytovat v duchu zásad slušnosti a poctivého jednání. Naším cílem je, aby se u nás zákazník cítil p?íjemn? a i z oby?ejného nákupu m?l p?íjemný zážitek.

Nabídka zboží v oblasti potravin - peka?ství a ?eznictví. Provozní doba ?eznictví kratší o p?l hodiny od pond?lí do soboty.

T?šíme se na Vás! _

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 22.05.2024 09:23:30

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x