Okolí

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KRUTINA MÚKA in Praha

Logo od ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KRUTINA MÚKA
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Jste-li vlastníkem tohoto obchodu, můžete údaje této položky změnit.

Abyste mohli měnit údaje tohoto obchodu, musíte jej přidat do svého účtu.

Registrace a převzetí podniku

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KRUTINA MÚKA Právníci

Vyšehradská 27
(Vyšehradská 27, 128 00 Praha 2-Nové Město)
12800 Praha

Popis

?ešíte složitou situaci? Zvažujete své rozhodnutí a chybí Vám nadhled právníka? Je t?eba se rozhodnout? Za?ínáte podnikat? Uzavíráte d?ležitou smlouvu? Nebo jste se ocitli v pozici, ve které byste rad?ji nebyli? Anebo máte tvrdého protivníka? Obra?te se na nás.

V b?žných v?cech Vám poradíme ihned. Ty závažn?jší nebo významn?jší záležitosti s Vámi vy?ešíme v rozumném ?ase. Postupujeme precizn?, kreativn?, rychle, efektivn?, podle práva a s Vaším plným souhlasem. Naše ceny jsou rozumné.

Advokátní kancelá? poskytuje právní služby v ?eském, anglickém, n?meckém, francouzském a ruském jazyce. Našimi klienty jsou podnikatelské i nepodnikatelské subjekty z ?eské republiky a ze zahrani?í, jakož i nevládní organizace.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 24.05.2024 08:10:28

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x