Okolí

Pohřební ústav PEGAS CZ s.r.o. - pohřební služba Praha 4 in Praha

Logo od Pohřební ústav PEGAS CZ s.r.o. - pohřební služba Praha 4

Otevírací doba

Pondělí
08:00 - 16:30
Úterý
08:00 - 16:30
Středa
08:00 - 16:30
Čtvrtek
08:00 - 16:30
Pátek
08:00 - 16:30

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Pohřební ústav PEGAS CZ s.r.o. - pohř..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Pohřební ústav PEGAS CZ s.r.o. - pohřební služba Praha 4 Poskytovatel služeb

Jarníkova 1903
14800 Praha

Popis

Poslední rozlou?ení je jednou z posledních služeb, kterou m?žeme zesnulému prokázat a každý, i ten nejoby?ejn?jší a ve svém život? osamocený ?lov?k, si zaslouží naši úctu a pokoru p?i jeho d?stojném vyprovázení na poslední cest?.

Naše poh?ební služba nabízí velmi široký rozsah služeb a umož?uje každému, aby zp?sob provedení posledního rozlou?ení odpovídal jeho osobním p?edstavám. V rámci této široké nabídky služeb zajistíme pro poz?stalé vše pot?ebné tak, aby se v této chvíli nemuseli zabývat dalšími zat?žujícími záležitostmi.

Pokud si otev?ete další stránky poh?ební služby, nabídneme Vám vhodné rady p?ed objednáním poh?bu, informace o variantách smute?ního rozlou?ení, dále o možnosti splátkových plateb za poh?eb a ekonomickém poh?bu "Pegas".

Nabízíme r?zné varianty poh?b?, finan?ní pomoc, nadstandardní služby dle Vašich p?edstav. Poskytujeme i informace týkající se notá?ského ?ízení, sociálních dávek a mnohé jiné.

Na lince 800 176 423 jsou poskytovány informace ohledn? jednotlivých druh? poh?b?, informace o cenách a dalších pot?ebných náležitostech souvisejících s poh?bem. Naše poh?ební služba zajiš?uje nep?etržitý provoz 24 hodin denn? v?etn? dní pracovního volna a klidu.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 24.05.2024 09:26:40

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x